Arnhem - Helstraat BAAC Rap A-16.0260  
Aan de rand van stad en beek, stadskasteel, Broerenklooster en bouwblok.  
Definitief archeologisch onderzoek  

Mark van der, R. 

Paperback. 424 pp. Met uitvouwbare kaarten Geïllustreerd. BAAC Rap A-16.0260 BAAC Archeologie en Bouwhistorie 2019 

Het plangebied bestaat uit 15 opgravingsputten en beslaat een oppervlakte van 3400 vierkante meter.

Er zijn muren, beerputten, waterputten, kuilen, paalkuilen, greppels, een kuil en een over teruggevonden. De structuren bestaan uit prestedelijke verkavelingsgreppels, de Sint Jansbeek, een stadskasteel, het Broerenklooster, een watermolen, beschoeiingen van de beek, een brug en resten van een laatmiddeleeuws bouwblok. Deze zijn onder te verdelen in vijf fasen. Het terrein is in verschillende fasen opgehoogd.

Van het stadskasteel, gebouwd in het tweede kwart van de veertiende eeuw, zijn funderingen, delen van leemvloeren, water- en beerputten en een deel van de ommuring teruggevonden. Mogelijk gaat het om het huis Rodenburg.Er zijn meerdere bouwfasen.
In de zeventiende eeuw zien we een verdichting en opsplitsing van percelen. Er zijn armere en rijkere huishoudens en er lijkt geen sprake te zijn van een ruimtelijke diiferentiatie 


 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 42,50

Voorraad