Arnhem, onderzoekslocatie Paradijs 
Sporen van bewoning uit de late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd in Het Arnhems Paradijs 
Definitief archeologisch onderzoek 
BAAC Rapport A-15.0122 - A-15.0170 

Kiefte te, D., R. van der Mark 

Paperback. 194 pp. Met uitvouwbare kaarten. Geïllustreerd. BAAC Archeologie en Bouwhistorie 2019 

Het plangebied ligt ter hoogte van een oude geul van de NederrijnIn de dertiende eeuw zijn er twee waterlopen en kuilen gegraven. Dit is vermoedelijk een eerste aanwijzing voor ontginning en percelering.

In de veertiende en vijftiende eeuw worden meer greppels een kuilen aangelegd. De functie van de kuilen is onbekend. De oudste steenbouw dateert tussen 1300 en 1450 (drie rijen tufstenen blokken). De oudste beerput van baksteen dateert uit de vijftiende eeuw. Een andere beerput dateert uit de late zeventiende - begin achttiende eeuw.De meest compleet opgegraven waterput dateert uit de late achttiende eeuw en bevatte een bijzondere assemblage van complete Westerwald aardewerkvormen.

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,50

Voorraad