Arnhem Rozet. De Oeverstraat ontwikkeld. ADC monografie 28  
Een archeologische opgraving  

J. Loopik (red) 

Paperback, 364 pp. Rijk geïllustreerd ADC ArcheoProjecten 2019 

Het plangebied bevindt zich binnen de historische binnenstad van Arnhem op de overgang van stuwwalafzettingen naar rivierafzettingen.De vroegste bewoningsfase is gesitueerd op een vermoedelijke oude akkerlaag die ontstond op de stuwwalafzettingen. Daarna zijn een reeks van ophogingspakketten gefaseerd aangebracht in de veertiende eeuw. Dit was te zien aan de haardplaatsen op verschillende niveaus.  

Van één van de drie historische stadsbranden in deze periode zijn sporen aangetroffen, waarschijn lijk van de eerste in 1364. Het is ook mogelijk dat het plangebied getroffen is door meerdere branden.
Een deel van de in de late veertiende - of begin vijftiende eeuw aangelegde stadsmuur aan deze zijde is teruggevonden.
Met de aanleg van de Sint Jansbeek in dezelfde periode, werden ook de perceelgrenzen bepaald, die in de negentiende eeuw op de kadastrale minuut grotendeels zijn terug te vinden. Er werd gebouwd met baksteen.

Op het terrein zijn vier mogelijke ovens teruggevonden en stenen waterbakken. Hier heeft waarschijnlijk een bierbrouwer gewoond, al is dit niet met zekerheid te zeggen. 

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 52,50 € 10,00
Aantal: Bestellen

Voorraad