(Artikelnr: ISSN 18751067-4885)

Op opgeworpen gronden. Van terpen, turfwinning en een bruinvis uit de Romeinse tijd in Trade Parc Westland Mars, zone 2. ADC rapport 4885 

L. van der Feijst (red) 

Paperback, 287 pp. 2019 

De Romeinse nederzetting lag aan de Middel Broekweg, waarvan vermoed wordt dat het een doorvoerweg is geweest naar Forum Hadriani. Indirect bewijs wordt gevormd door de aard van de nederzetting die opvallend is in funcite (steenbouw met een badhuis, opslagstucturen), rijkdom (het vondstmateriaal bestaat vanaf begin 2e eeuw vrijwel alleen uit import, met veel luxe waar) en de constructie van gebouwen, die vaker wel dan niet afwijkend is van elders rurale nederzettingen.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 35,00

Voorraad