Archeologisch onderzoek in het plangebied Mariënhage te Eindhoven 
BAAC Rap A-18.0011 

Cleijne, I. 

Paperback. 90 pp. geïllustreerd. Met uitvouwbare kaarten. BAAC 2019 

Mariëndal ligt in het beekdal van de Dommel. In de Late Middeleeuwen stond er een kasteel, de opvolger van een motte met een donjon. Daarna lag er een klooster, waarvan nog delen bestaan. In 1688 werd het klooster opgeheven. Restanten van de (kasteelgrachten en de kerkruïne bleven nog tot minimaal de achttiende eeuw bestaan.
In 1890 werd het terrein aangekocht door de katholieke kerk en werd er opnieuw een klooster gesticht. 

Tijdens de opgravingen werden delen van de motteheuvel, delen van de kasteelgracht, de westelijke kloostergang, het kloosterkerkhof en enkele delen van de oude kloosterkerk gevonden.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 17,50 € 5,00
Aantal: Bestellen

Voorraad