(Artikelnr: 9789080026476)

Boorbalans 7. Archeologisch onderzoek in de gemeente Barendrecht. Prehistorische bewoning op een oeverwal en Middeleeuwse bedijking en bewoning.

Carmiggelt, A., M.C. van Trierum en D.A  Wesselingh (red.).

Paperback. 208 pp. Rijk Geïllustreerd. Gemeente Rotterdam 2011.

In Barendrecht zijn een aantal nederzettingsplaatsen gevonden uit de Prehistorie, die beschreven worden in een zeer uitgebreid artikel.
Barendrecht 1:  Vlaardingencultuur (2800-2500 BC),
Barendrecht 2:  De laatste fase van de Klokbekercultuur (ca 2200 BC),
Barendrecht 3:  Laat Neolithicum en de Vroege Bronstijd,
Barendrecht 4:  Overgang van de Vroege Bronstijd tot in de midden Bronstijd A,  
Barendrecht 5:  Eind Laat Neolithicum - begin Vroege Bronstijd.
Barendrecht 6:  Eind Vroege Bronstijd - Midden Bronstijd.
De nederzettings terreinen worden uitgebreid beschreven, met huisplattegronden aardewerkvondsten, botmateriaal,  enz.

Inhoud:
  • M.C. van Trierum: Archeologisch onderzoek in de Vinex-locatie Carnisselande in de gemeente Barendrecht
  • J.M. Moree, C.C. Bakels, S.B.C. Bloo, J.T. Brinkhuizen, R.A. Houkes, P.F.B. Jongste, M.C. van Trierum, A. Verbaas en J. Zeiler: Barendrecht-Carnisselande: bewoning van een oeverwal vanaf het Laat Neolithicum tot in de Midden-Bronstijd
  • D.P. Hallewas en J. M. Moree: De archeologische bedijking en bewoning van het zuidelijke deel van de Riederwaard. Archeologisch onderzoek in Barendrecht-Carnisselande op IJsselmonde
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 5,00

Voorraad