Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland 
Overijssel en Gelderland 
Kruijf de, T. ea (red) 
Gebonden. 472 pp. Geïllustreerd. Matrijs 2019 in samenwerking met Stichting Menno van Coehoorn 

De provincies Overijssel en Gelderland volgden in hun staatkundige geschiedenis grotendeels een gescheiden traject. Geografisch daarentegen zijn er wel overeenkomsten. Dit geldt niet alleen voor het gebied ten oosten van de IJssel, maar vooral voor de rivier zelf. Voor de hieraan gelegen steden, die in beide provincies liggen, was de rivier een belangrijke handelsroute. In de Republiek der Verenigde Nederlanden werd de IJssel bovendien lange tijd een belangrijk, maar kwetsbaar deel van het Oostelijke Frontier. Ook in latere tijden, tot zelfs na de Tweede Wereldoorlog, was de rivier als linie belangrijk voor de verdediging van ons land.

Het atlasdeel is te beschouwen als een naslagwerk, waarin de ontwikkeling van de verschillende verdedigingswerken alsmede de nog aanwezige elementen zijn beschreven. Daarbij biedt de uitgebreide literatuurlijst tevens een mogelijkheid voor verdere studie of onderzoek.
Price details:
Price per unit:
€ 39,95
Quantity: Order

Stock