PADO 4. De Baalderes te Hardenberg
Sporen van een grafveld van de Trechterbekercultuur en Middeleeuwse bewoning  

Brouwer, E.W. (red) 

Paperback. 110 pp. Rijk geïllustreerd. Publicaties Archeologisch Depot Overijssel 4. SPA uitgevers 2019. 

Het materiaal voor dit boek is afkomstig uit onderzoek, veelal opgravingen, dat jaren geleden is uitgevoerd. Er was tot voor kort nog geen verplichting tot het uitwerken en publicatie. Het provinciaal bestuur van Overijssel heeft besloten een deel van het oude onderzoek alsnog uit te werken en te publiceren. Daarvoor is  de reeks Publicaties Archeologisch Depot Overijssel in het leven geroepen waarvan dit het vierde deel is.
Dit deel gaat over de vondsten die gedaan zijn op de Baalderes bij Hardenberg in de jaren '30, '70 en '80 van de vorige eeuw.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 9,95
Aantal: Bestellen