Metaaltijden 6
Bijdragen in de studie van de Metaaltijden  

Arnoldussen, S., ea (red) 

Paperback. 310 pp. Geïllustreerd. Sidestone Press 2019 

Deze bundel vormt de neerslag van de 6e metaaltijdendag, gehouden op 5 oktober te Amsersfoort. Het thema betrof het einde van de metaaltijden/begin van de Romeinse tijd (100 BC – 100 AD), met aandacht voor onderwerpen zoals oorlogsvoering, cultusplaatsen en het veranderende nederzettingspatroon. De lezingen toonden de blijvende interesse in het onderzoek naar samenlevingen uit de overgang van pre- naar protohistorie. Diverse lezingen van deze dagen hebben hun neerslag gevonden in deze zesde Metaaltijdenbundel.

Zo is er in deze bundel aandacht voor een breed spectrum aan bijzondere voorwerpen, zoals een zwaarden, sieraden en voorbeelden van vroeg pseudo-schrift. De bijdragen beperken zich geenszins tot voorwerpen uit de metaaltijden, aangezien nederzettingen en grafvelden ook aan bod komen.

De Metaaltijdendag is een initiatief van de Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland (SMON), die zo een breed platform wil bieden aan eenieder met belangstelling voor de laat-prehistorische samenlevingen. Om de verhalen zoveel mogelijk toegankelijk te maken, biedt de Stichting de gelegenheid de gehouden lezingen te publiceren in een bundel. In die zin vormt deze publicatie de verslaglegging van het jaarlijkse congres, maar ook andere bijdragen over de metaaltijden zijn welkom. Samengebracht in deze bundel raken de verhalen over, en interpretaties van, laat-prehistorische samenlevingen verbonden.

 

 

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 34,95 € 10,00
Aantal: Bestellen

Voorraad