(Artikelnr: 9789086142446)

Archeologisch onderzoek op de Habraken te Veldhoven. Twee unieke nederzettingen uit het Laat Neolithicum en de Midden Bronstijd en een erf uit de Volle Middeleeuwen.

Johan van Kampen en Valentijn van den Brink (eds.)

Paperback. 238 pp. Rijk geïllustreerd. Met CDROM. Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 52. VUhbs 2013.

Met bijdragen van:
I. Devriendt, R. Exaltus, A. van Gijn, C. Koot, L. Kubiak-martens, R. Paulussen, M. Siebelink, M. van Waijjen, M. Wesdorp.


Tot voor kort was onze kennis van het Laat Neolithicum in Zuid Nederland gebaseerd op losse vondsten en een enkel grondspoor. Met de opgraving van VUhbs archeologie in 2009/2010 is hier definitief verandering in gekomen. Naast een nederzetting uit het Laat Neolithicum werden er een nederzetting uit de Midden Bronstijd en een erf uit de Volle Middeleeuwen aangetroffen. De resultaten van dit onderzoek zijn nu verschenen in ZAR 52. Het beeld dat uit de analyse van de neolithische nederzetting naar voren komt gaat in tegen een groot deel van de aannames die bestonden over het leven op de zuidelijke zandgronden in het Neolithicum. Ook de structuur van de nederzetting uit de Bronstijd past niet in de bestaande modellen voor dit gebied. Het erf uit de Volle Middeleeuwen tot slot behoort tot een nederzetting waaruit het latere Hoogeind is ontstaan.

Zowel de bevindingen met betrekking tot het Neolithicum als de Bronstijd nodigen het onderzoeksveld uit tot het heroverwegen van de bestaande bewoningsmodellen voor deze perioden. Met de ontdekking van het middeleeuwse erf en de bijbehorende nederzetting is de vroegste fase van Hoogeind bekend geworden.

De resultaten zijn, en dan in het bijzonder die voor het Neolithicum, van uitzonderlijk groot belang voor de Nederlandse archeologie. Het boek is dan ook een must-have voor de Nederlandse archeoloog. Het rapport is toegankelijk geschreven waardoor het ook voor niet-archeologen een zeer interessant boek is om te lezen. 

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 35,00 € 17,50
Aantal: Bestellen

Voorraad