Neanderthalers in Noord-Nederland 
Leven aan de rand van de oerwereld 

Niekus, M., E. van Ginkel 

Harde kaft. 256 pp. Zeer rijk geíllustreerd. Het Drentse Landschap 2019  

Ongeveer 50.000 jaar geleden bivakkeerde een groepje neanderthalers op de spaarzaam begroeide flank van de rug van Zeijen. De restanten van hun verblijf weren in 2007 ontdekt op een akker tussen Peest en Donderen. 

In dit rijk geillustreerde boek worden de oudste bewoners van het Drents-Friese keileemplateau voor het voetlicht geplaatst. Centraal staat de Neanderthler-vindplaats, waarvan naast veel bijzondere voorwerpen ook speciaal gemaakte reconstructietekeningen worden afgebeeld. Deze en andere Noord-Nederlandse vondsten worden geplaatst in een breder Nederlands en Europees kader, zowel vanuit historisch, geologisch, landschappelijk als archeologisch perspectief.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,50
Aantal: Bestellen