Brouwen aan de Eem 
Amersfoort, een Stichtse bierstad in de late middeleeuwen 

Alberts, L. 

Harde kaft. 582 pp. Geíllustreerd in z/w. Middeleeuwse studies en bronnen CLVIII. Samenvatting in het English. With English summary. Verloren 2017 

Bierproductie was in de late Middeleeuwen een van de belangrijkste bedrijfstakken in de opkomende steden. De brouwers uit Amersfoort exporteerden hun befaamde hoppenbier naar alle naburige gewesten.

Deze studie positioneert de biernijverheid van Amersfoort ten opzichte van concurrerende steden. Gunstige natuurlijke omgevingsfactoren, maar ook ondernemerschap en marktontwikkelingen droegen bij aan de opkomst, de bloei en de neergang van het brouwbedrijf aan de Eem.

De bierproductie verschafte veel werkgelegenheid en de bieraccijns was de fiscale melkkoe van de overheid. Brouwers behoorden tot de gegoede burgerij en velen zaten in het stadsbestuur. Niet voor niets liep het brouwersgilde bij luisterrijke processies samen met de stadsbestuurders en de priesters van de grote kerk in de kern van de stoet. Voor de deelnemers en de toeschouwers was de boodschap helder: Amersfoort was een echte bierstad.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 42,00
Aantal: Bestellen

Voorraad