Ploters, vollers en drapeniers aan de Garenmarkt. Een archeologische begeleiding en opgraving aan de Garenmarkt in Leiden. ADC rapport 4848

J.T. Verduin (red

Paperback, 484 pp. 2019

Een interessant rapport van het ADC met heel veel vondstmateriaal voor vergelijkend onderzoek. Daarnaast natuurlijk een beschrijving van de textielnering in dit gebied.
Voordat het huizenblok op de Garenmarkt werd neergezet, was het terrein al meerdere malen ontgonnen. Uit de Romeinse tijd zijn sporen van bewoning of ontginning gevonden, evenals enkele overstromingslagen. In de 13e eeuw bestond er een percelering door middel van sloten, die afwijkt van de topografie uit de 15e-16e eeuw. De eerste activiteit op het terrein begon mogelijk weer toen het binnen de stadsmuren kwam te liggen, aan het einde van de 14e eeuw. De sloten werden gedempt en er verscheen een stadsboerderij. De vele kuilen en mestkuilen waren de overblijfselen van een agrarische fase in de 14e-15e eeuw, behorende bij deze boerderij. In een aantal kuilen is afval gevonden van ploters. Tijdens het onderzoek zijn 30 waterputten en 23 beerputten opgegraven. Twee beerputten waren al leeggehaald en gevuld met bouwzand. De overige putten hebben een grote rijkdom aan vondsten opgeleverd. Zowel anorganische als organische vondsten zijn in de bodem goed bewaard gebleven. De (mest)kuilen en beerputten bevatten relatief gezien veel (pelgrims)insignes. De waterputten hebben veel houten tonnen met ingekraste merken en brandmerken opgeleverd, voornamelijk uit de 15e tot en met de 17e eeuw.
Van de 15e-eeuwse huizen zijn in veel gevallen slechts weinig funderingsresten gevonden. Van de huizen aan de Garenmarkt 8, Raamsteeg 10 en Levendaal 21 en 23 was iets meer bewaard gebleven. Van Garenmarkt 8 en Levendaal 23 zijn de ondiepe kelders met plavuizenvloeren gevonden. Een opvallende verschijning was een grote 17e-eeuwse kelder middenin het bouwblok. In deze kelder heeft een kruisgewelf gezeten en er was sprake van verticale balkgaten in twee van de muren. De grein- en polemietfabriek omvatte in de 19e en 20e eeuw een groot gedeelte van het bouwblok. De fundering van de schoorsteen van de fabriek bestond uit twee lagen naaldhouten planken en balken op een laag houten tonnetjes, gevuld met slieten.
Door middel van historisch onderzoek van de middeleeuwen, de periode rond 1581 en de 19e eeuw, wordt een beeld geschetst van de bewoners op en rond de Garenmarkt door de eeuwen heen. Veel bewoners hebben zich beziggehouden met de productie van textiel, waaronder ploters, vollers en drapeniers.
 
Price details:
Price per unit:
€ 65,00 € 10,00
Quantity: Order

Stock