RAM 252. Een grafheuvellandschap nader bekeken 
Geofysisch en validerend boor- en proefputtenonderzoek van het rijksmonument Wervershoof-Eendenkooi (gemeente Medemblik) 

Heiden van der, M., H. Feiken (red) 

Harde kaft. 254 pp. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 252. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2018 

Het rijksmonument Wervershoof-Eendenkooi is sinds 1970 een beschermd monument vanwege zes nog zichtbare grafheuvels uit de vroege/middenbronstijd A. Om het waardevolle monument duurzaam te behouden werd het monument in het kader van het project TOPsites van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat op het terrein naast de zes zichtbare grafheuvels ook vier grafheuvelzolen (met goed geconserveerde menselijke resten) en nederzettingssporen uit de midden-bronstijd / late bronstijd voorkomen.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 34,50

Voorraad