Op het Raakvlak van Twee Landschappen 
De Vroegste Geschiedenis van Brugge 
De geschiedenis van Brugge vóór Gruuthuse  

Hillewaert, B., M. Ryckaert 

Paperback met Flappen. 224 pp. Zeer rijk geïllustreerd. van der Wiele 2019 

Dit boek schetst de ontstaansgeschiedenis van Brugge aan de hand van archeologische gegevens. Eerst krijgen we een reconstructie van het leven van de eerste mensen.
Daarna wordt de Romeinse aanwezigheid onderzocht aan de hand van het tracé van de Zandstraat, en worden de weinig bekende middeleeuwen geanalyseerd. Het boek eindigt met een zoektocht naar de morfologische, etymologische, hydrografische en religieuze wortels van de wereldhaven Brugge.

Tussendoor zijn er intermezzo's, onder andere over het laat-Romeinse Kortrijk, en achteraan volgen eindnoten en een selectieve bibliografie. Naast drie redactieleden verleenden liefst 66 anderen hun medewerking aan dit omvangrijke project. Dat zorgt voor een grote variatie van standpunten, maar ook in de vlotheid van de tekst.

Een boeiend boek, dat zowel een brede samenvatting als een polemiek uitlokkend wetenschappelijk document is. Anderzijds is de terminologie hermetisch en wordt van de lezer verwacht dat hij beschikt over voorkennis van de Brugse geografie en geschiedenis. Verlucht met tal van afbeeldingen in kleur en zwart-wit. 

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 35,00

Voorraad