(Artikelnr: 9789057993190)

Op (af)stand begraven.
Een monumentaal Romeins graf in Beuningse plas (gemeente Beuningen RAM 256 

T. de Groot en J.W. de Kort (red) 

Paperback. 88 pp. Geïllustreerd. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 256. RCE 2019 

Het graf bestond uit een grafkuil, een waarschijnlijk later daaromheen aangelegde muur en een greppel. In het graf is een vrouw begraven, die tussen de dertig en zestig jaar oud was bij overlijden. Opmerkelijk is de locatie, in een zone die periodiek overstroomd werd en vooral lijkt te zijn gebruikt als weidegrond. Het grafmonument is aangelegd langs een centrale verkavelingsas en een mogelijk daarlangs gelegen weg.
Het onderzoek maakt duidelijk dat relatief natte zones die ogenschijnlijk ongeschikt zijn voor bewoning wel gebruikt kunnen zijn voor begraving. De reconstructie van het verkavelings- en wegenpatroon in een gebied kan helpen bij het opsporen van dit soort complexen bij
toekomstig onderzoek.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 19,50
Aantal: Bestellen

Voorraad