Van Oppidum Batavorum naar een 19e-eeuwse schietbaan. Archeologisch onderzoek aan weerszijden van de Nijmeegse St. Canisiussingel. ABN 81 

Harry van Enckevort e.a. 

Paperback, 146 pp. Geïllustreerd. Archeologie en Bouwhistorie in Nijmegen 81.  Gemeente Nijmegen 2019  

Naar aanleiding van de geplande herinrichting van enkele straten nabij het Keizer Traianusplein in Nijmegen zijn in 2016 diverse archeologische begeleidingen en een opgraving uitgevoerd. De vermoedelijk oudste sporen betreffen twee grachten van kampementen uit de jaren 14-16 na Chr. Daarnaast zijn er nederzettingssporen van een of meerdere erven en een waterleiding aangetroffen, die deel uitmaakten van de Bataafse hoofdplaats Oppidum Batavorum. Uit de vondsten wordt duidelijk dat een van de bewoners zich bezig hield met het smelten, bewerken, vervaardigen en herstellen van metalen voorwerpen. Uit de laat-Romeinse tijd zijn twee grachten gevonden die onderdeel waren van de buitenste verdedigingsgordel die het in de late 3e eeuw op het Valkhof gebouwde castellum omgaf. Uit de late middeleeuwen stammen de resten van de middeleeuwse stadsgracht en een hamei, een versterkte controlepost. Van jongere datum zijn de resten van grachten en gedekte wegen die in opdracht van Menno van Coehoorn kort na 1700 zijn gerealiseerd. Kort voor de sloop van de Nijmeegse vestingwerken in de jaren 1876–1880 is in de stadsgracht nog een schietbaan aangelegd, zo laten enkele tientallen loden kogels zien.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,50

Voorraad