Tuinarcheologie op de kaart RAM 254 
Het archeologisch onderzoek in het park van landgoed Duivenvoorde (gemeente Voorschoten) 

Doesburg van, J. ea 

Harde kaft. 190 pp. Geïllustreerd. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 254. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2019 

In het park is een beperkte opgraving uitgevoerd om de bedreigde ondergrondse resten van de tuinaanleg te documenteren en tevens methoden en technieken bij tuinarcheologisch onderzoek te ontwikkelen en toe te passen. 
Het onderzoek heeft meer duidelijkheid verschaft in de genese van het landschap en het park. 

Op het diepste niveau bevindt zich een deel van een natuurlijkduinlandschap met strandwallen en laagtes. Dit is overdekt met veen.
De eerste fase kasteel Duivenvoorde is in de dertiende eeuw gebouwd.
In de veertiende tot zestiende eeuw is het uitgegroeid tot een kasteel met nutstuinenen landbouwgrond.
Vanaf de achttiende eeuw ontwikkelde de tuin zich van een formele tuin tot landschapspark. met paden geplaveid met rode en gele baksteen.
Ook is huishoudelijk afval gevonden vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 29,95

Voorraad