(Artikelnr: 9789082083705)

Voor De Vest. Vestingwerken, een klooster, een gasthuis en andere resten uit de Canadaplein- opgravingen (1998-2000.

Bitter, P., S. van Zanten (red).

Paperback. 336 pp. Zeer rijk geïllustreerd. Met vondstenlijst, Summary in English en een uitgebreide catalogus van keramiek- en glasvondsten, with a summary also in English. Rapporten over de Alkmaarse onumentenzorg en Archeologie nr 17. Gemeente Alkmaar.

Met bijdragen van:
P. Bitter, E. jacobs, A. Pavlovic, mmv K. Beemster, D. Duco, H. van Haaster,
R. Roedema, S. Waterlander, S. van Zanten, J. Zeiler.

Er zijn vondsten uit de Prehistorie, (inheems) Romeinse Tijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd.
In de Prehistorie hebben op het onderzoeksterrein akkers gelegen ( de oudste uit deLate Bronstijd / Vroege IJzertijd), uit de Romeinse Tijd dateren een flink aantal waterputten en greppels.
Verder werden er resten gevonden van de Middeleeuwse vestinggracht en de stadsmuren. Van grote betekenis zijn de resten  van een aantal bakstenen funderingen, behorend bij de oudste stadsmuur. Het was een poerenfundering met spaarbogen (14de eeuw). Uit dezelfde tijd dateren bewoningssporen zoals gebouwen,waterputten, een drenkvijver en een beerput.
Uit een iets latere periode werden fragmentarische funderingsresten gevonden van het klooster Middelhof en het Oude Mannen-  en Oude Vrouwen Gasthuis.
De afvalresten van het klooster en de gasthuizen geven een beeld van het dagelijks bestaan in deze instellingen, dat de schriftelijke bronnen deels bevestigt maar ook aanvult met nieuwe informatie.

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 42,50
Aantal: Bestellen

Voorraad