Prehistorisch grafveld de Busjop bij Heythuysen weer zichtbaar gemaakt.

Theunissen, E.M., J.W. de Kort, E. Rensink, C.A.M. van Rooijen, L.B.M. Verhart.

Paperback. 116 pp. Rijk geïllustreerd. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 214.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2013.


Het was de wens van Staatsbosbeheer om de omgevig van de Busjop, gelegen op de dekzandrug aan de noordzijde van de Tungelroysche Beek, gem Leudal, om te vormen naar een meer open landschap. Daarin zouden niet alleen de grafheuvels beter zichtbaar zijn, maar de open omgeving zou ook een goede habitat zijn voor bijzondere planten en dieren.
De hier in 1951 opgegraven urnen leren ons dat het grafveld in gebruik is geweest tussen ongeveer 1000-900 BC en 700-600 BC.
Tijdens de transformatie naar een open landschap werd duidelijk dat het om veel meer grafheuvels ging dan eerder werd aangenomen. Het grafveld van minimaal 3 ha omvatte oorspronkelijk meer dan 50 grafheuvels, waarvan er nu 17 zichtbaar zijn. De overige zijn waarschijnlijk nog redelijk intact.
Inmiddels is het rijksmonument uitgebreid tot ruim 6,3 ha.
Met catalogus van de vondsten.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,95
Aantal: Bestellen

Voorraad