Onder de zoden van Zaltbommel. Een rurale nederzetting en een grafveld uit de Romeinse tijd in het plangebied De Wildeman.

Veldman, H.A.P., E. Blom (red).

Harde kaft. 481 pp. Rijk geïllustreerd, met 169 tekst-figuren, bijlages 1-10, cd-rom en catalogus van de crematie- en inhumatiegraven.  ADC Monografie 8. ADC ArcheoProjecten, 2010. 

Het archeologisch onderzoek op bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel heeft een schat aan informatie uit de Romeinse tijd opgeleverd. De laatste decennia is er vanuit de archeologische wereld veel aandacht voor onderwerpen als romanisatie, bestuurlijke veranderingen, organisatie van landbouw en de invloed van terugkerende veteranen uit het Romeinse leger op de sociaal-economische verhoudingen op het Bataafse platteland. In Zaltbommel was het mogelijk deze onderwerpen te bestuderen in een veel groter gebied dan doorgaans wordt onderzocht.
Op verschillende locaties op De Wildeman vonden bewoning en andere activiteiten plaats - hoewel niet overal gelijktijdig en ook lang niet altijd voor dezelfde duur. Op enkele honderden meters van elkaar woonden verschillende boerenfamilies, die in hoge mate samenwerkten en afhankelijk van elkaar waren. Zij specialiseerden zich in verschillende ambachten, produceerden specifieke producten en bewerkten mogelijk gezamenlijk hun akkers. Deze vorm van saamhorigheid komt nog het best tot uiting in de manier waarop de families hun doden ter aarde bestelden op een uitgestrekt gemeenschappelijk, centraal gelegen grafveld.
Dit boek schetst aan de hand van de bewoningssporen, de talrijke vondsten en de analyse van de crematieresten een levendige bewoningsgeschiedenis van De Wildeman en haar inwoners gedurende de eerste eeuwen van de jaartelling.

met medeweking van: S.Beatsen, E.Blom, J van Dijk, E Esser, R Exaltus, M Groot, H van Haaster, E.A.K. Kars, F Kemmers, M.C.M.Langeveld, M Polak, C van Pruissen, W.F.Reigersman, P.de Rijk, T.Vanderhoeven, H.A.P. Veldman, F.S. Zuidhoff.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 74,50 € 17,50
Aantal: Bestellen

Voorraad