(Artikelnr: 9789087042356)

Stedelijk verleden in veelvoud 
Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden 

Brand, H., J. benders, R. Nip 

Paperback. 262 pp. geïllustreerd in z/w. Verloren 2011 

De laatmiddeleeuwse stad onderscheidde zich door eigen politieke-, sociaal-culturele en economische structuren die een enorme variatie van levens- en organisatievormen toelieten. De stadsmuren bakenden een organiek geheel af dat door de gehele stedelijke gemeenschap werd gedragen, maar dus telkens anders werd ingevuld. Daardoor trekken steeds weer nieuwe aspecten van de laatmiddeleeuwse stad de aandacht van historici.

De bundel Stedelijk verleden in veelvoud is een product van deze fascinatie. In zestien bijdragen worden de centrale functies van steden en de wijze waarop de inwoners de stedelijke samenleving beleefden, nader belicht. Terugkerende thema's zijn urbanisering, de relaties met de rurale omgeving en met de Hanze, economie, financiën en kredietwezen, verschriftelijking en stedelijke identiteit, militaire organisatie en religieuze beleving. 
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 17,50
Aantal: Bestellen

Voorraad