(Artikelnr: 9789085330622)

Bewoning op de geslechte verdedigingswerken bij het Assiesplein.

Klomp, M.

Paperback. 90 pp. Zeer rijk geïllustreerd, Archeologische Rapporten Zwolle 69.
Gemeente Zwolle 2013.


De plannen en bestekken voor de verdedigingswerken (1608) blijken inderdaad te zijn uitgevoerd. Ze bestonden uit twee aarden bolwerken of bastions die door middel van een wal met gracht met elkaar waren verbonden. Het bekende kroonwerk op het Noordereiland is dus geleidelijk in fasen ontstaan.
In 1832 is er sprake van een nieuwe perceelsindeling en in de jaren 60 kwam er nieuwbouw.
Bij de bebouwing hebben vondstcomplexen als beerputten, waterputten enkelders behoord. In het hoofdstuk met betrekking tot het vondstmateriaal (Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd) is hieruit een selectie gemaakt.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 17,50

Voorraad