(Artikelnr: 9789085330646)

De Nieuwmarkt, de hof van Vollenhove en het Betlehemklooster. Archeologische Rapporten Zwolle 71.

Michael Klomp.

Paperback, 84 pp. Rijk geïllustreerd. Archeologische Rapporten Zwolle 71.
Gemeente Zwolle 2012.


De archeologische sporen konden toegeschreven worden aan de hof van Vollenove en het Betlehemklooster. Naast een overzicht van het kaartmateriaal en hoe deze complexen er in de loop van de tijd uit hebben gezien, is ook het materiaal geborgen uit een beerkelder die hoorde bij de regenten van de armenkamer. Het is duidelijk dat ze zwaar gerookt hebben, maar ook menige borrel tot zich namen. De vondsten zijn met 31 catalogusnummers in het Deventer systeem bechreven.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 17,50

Voorraad