Bijna iedere Nederlander kent het Muiderslot. Maar de roemruchte geschiedenis van het ruim 700 jaar oude kasteel dreigt in 1824 op abrupte wijze te eindigen met de ?Verkoop tot afbraak van het Muiderslot?. Gelukkig wordt in de daarop volgende vijf decennia ?de strijd met de ganzenveer? beslecht ten gunste van het monument: het Muiderslot krijgt formeel de status van museum. Dit betekent wel het einde van bijna 600 jaar bewoningsgeschiedenis van het kasteel. Deze uitgave bevat een anekdotische terugblik aan de hand van een 55-tal slotvoogden van het Muiderslot, met het accent op de beroemdste slotbewoner P.C. Hooft. Vooruitlopend op zijn beëdiging, bezoekt Hooft als de beoogde nieuwe kastelein het Muiderslot en maakt hij een kleine schets ter oriëntatie op zijn toekomstige woon- en werkvertrek. Aan de hand van deze vroegst bekende afbeelding van het Muiderslot wordt in dit boek dieper ingegaan op 700 jaar bouwgeschiedenis van een middeleeuwse waterburcht tot het Hoge Huys te Muiden. Daarnaast wordt in deze boeiende uitgave de markante geschiedenis van het museaal gegroeide historische interieur verder toegelicht aan de hand van deels niet eerder gepubliceerd materiaal uit de collectie foto's, tekeningen en prenten van het Muiderslot.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 22,50

Voorraad