Bewoningssporen uit de Romeinse tijd in het Wateringse Veld, Den Haag.
Haagse Oudheidkundige Publicaties 11.

H. Siemons en J.J. Lanzing (red.)

Paperback. 400 pp. Rijk Geïllustreerd. Haagse Oudheidkundige Publicaties 11.
Den Haag 2009.

Met bijdragen van J. Aarts, M.M. van den Bel, O. Brinkkemper, K. Hänninen, E.A.K. Kars, M. Laan, E. van der Linden, D.C. Nieweg, C. van Pruissen, S.C. Rieffe, P. de Rijk, H. Siemons, C. Vermeeren.
In de jaren 2001-2003 is in het Wateringse Veld een grote inheems Romeinse nederzetting opgegraven. Deze begint rond het midden van de eerste eeuw en wordt aan het begin van de derde eeuw verlaten. De nederzetting heeft steeds bestaan uit enkele woonstalhuizen met de nodige bijgebouwen. In de tweede helft van de eerste eeuw komen er ook importen van Romeinse oorsprong voor. Eind tweede-begin derde eeuw staan er drie huizen, waarvan er een bewoond moet zijn door een ex militair, gezien de porticus en vondsten die wijzen op een schriftcultuur.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 30,00

Voorraad