Opgravingen in de Bierstraat Gemeente Den Haag. Wonen aan de rand van Die Haghe vanaf het midden van de 16de eeuw.

Veen van, M.M.A (red).

Harde kaft. 440 pp. Rijk geïllustreerd. Met uitgebreide determinatielijst en catalogus van het gevonden aardewerk. Haagse Oudheidkundige Publicaties 14. Den Haag 2012.

Met bijdragen van:
M. Barwasser, O. Brinkkemper, S. Comis, D. Duco, E. Esser, H.J. Beerenhout,
V.L.C. Kersing, S. Ostkamp.


Aan de hand van archeologisch onderzoek uit de jaren 1992-1995 en historische bronnen kan een beeld worden geschetst van de ontwikkeling van een uitbreidingswijk ten westen van het Spui en zijn bewoners, specifiek de Bierstraat.
In dit rapport wordt ingegaan op verschillende met elkaar verweven onderzoeksthema's; de ruimtelijke en demografische ontwikkeling van de wijk en straat, voedseleconomie en de materiële cultuur.
Er is veel aandacht voor het vondstmateriaal, mn aardewerk leer en dierlijk botmateriaal komen uitgebreid aan bod.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 30,00

Voorraad