(Artikelnr: 9789077587669)

Het Houten Wambuis. Archeologisch en historisch onderzoe naar de herberg en de boerderij Het Houten Wambuis te Zutphen.

Fermin, B., M. Groothedde.

Paperback. 60 pp. Rijk geïllustreerd. Zutphense Archeologische Publicaties 56.
Gemeente Zutphen 2010.


In 2010 is archeologisch onderzoek verricht langs de Troelstralaan / Emmerikseweg in Zutphen. Enerzijds werden de resten van de historische herberg "Het Houten Wambuis' in kaart gebracht anderzijds zou onderzoek worden gedaan naar de exacte ligging van de Linie van het Wambuis, een vestingwerk dat werd gebouwd in 1796.
De oudste resten die concreet met het Houten Wambuis kunnen worden geassocieerd, dateren uit de periode 1640-1672. Het terrein was opgehoogd met zand waarna er op deze woonterp een boerderij werd gebouwd. Waarschijnlijk is deze in 1672 afgebrand en later weer herbouwd met een iets minder boers karakter. misschien jrijgt het in deze periode een herbergfunctie, maar het behield altijd een agrarische nevenfunctie. Er zijn geen beerputten, waterput of afvalkuilen gevonden. De functie van herberg verdwijnt waarschijnlijk aan het einde van de 19de eeuw.
Verder werd er aardewerk gevonden van de pottenbakker Hasselman en zijn leerling Lodewijk Taminiau, gespecialiseerd in zg 'Frankfurter Waar'.
Het onderzoek naar de Wambuislinie heeft weinig resultaten opgeleverd.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 12,00

Voorraad