(Artikelnr: 9789077587652)

Binnen bij de meestersmid. Archeologisch en historisch onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Nieuwstad 57-61, Basseroord 18 en Norenburgerstraat 18-20 te Zutphen.

Fermin, B., M. Groothedde.

Paperback. 86 pp. Rijk geïllustreerd. Met uitvouwbare kaart.
Zutphense Archeologische Publicaties 55. Gemeente Zutphen 2010.


In 2010 werd het gebouwencomplex op het onderzoeksterrein gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe bedrijfsruimte en appartementen. Het hoofddoel van het archeologisch onderzoek in 2008 en 2010 was om zoveel mogelijk archeologie in situ te bewaren. Toch is er een grote hoeveelheid informatie aan het licht gekomen.
De ondergrond van het onderzoeksgebied bestaat uit een Laat-Pleistoceen rivierduin waarop zich in de laat-Romeinse tijd een omvangrijke nederzetting bevond.
Het Romeinse niveau is na het verlaten van de nederzetting in gebruik gebleven als akkerland  tot in de vroege 13de eeuw.
Rond 1250 werd Nieuwstad gesticht. In de 14de eeuw werd het stadsdeel 3 maal opgehoogd.
Langs de rooilijn van de Nieuwstad werd de complete voorgevel van nieuwstad 59/61 gevonden, een pand dat waarschijnlijk dateert uit de late 15de eeuw. Uit de late 15de eeuw werd eenbakstenen brouwoven gevonden en een bakstenen waterput.
In de 16de eeuw werden alle huizen van kelders voorzien.
Het afval van een smid die hier heeft gewoond bestaat grotendeels uit theeseviezen van faience en in mindere mate uit Kangxi-porselein en  oa 45 borden van faience, roodbakkend aardewerk en majolica (1700-1760).

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 15,00

Voorraad