(Artikelnr: )
Langen de, G.J. (red).

Slappe kaft, 151 pp, geïllustreerd. Vereniging voor Terpenonderzoek 1989.

Inhoud:

1. “Voorwoord”
2. “Publicaties van H.T. Waterbolk”
3. “Publicaties van G. Elzinga”
4. E. Knol, “Midden-IJzertijd aardewerk uit een terpzool bij Kimswerd”
5. J. Milojkovic & D.C. Brinkhuizen, “Botten uit een terpzool bij Kimswerd”
6. G.J. De Langen & H.T. Waterbolk, “De archeologie van Ezinge. De nederzettings- en onderzoeksgeschiedenis van een Gronings terpdorp.”
7. G.J. De Langen, “Tussen Ee en Grote Hoogstraat. Over de middeleeuwse perceelsindeling op de zuidelijke terp van Nijehove in Leeuwarden.”
8. Jaarverslagen van de vereniging over Terpenonderzoek

Beschrijving:
De artikelen in deze bundel belichten het onderzoek dat in 1981 bij Kimswerd plaatsvond, en het onderzoek dat in 1979 in Leeuwarden op het Gouveneursplein werd uitgevoerd. Ook worden oude opgravingsgegevens van Van Giffen (het onderzoek dat hij voor de oorlog bij Ezinge deed) opnieuw geïnterpreteerd.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 14,00

Voorraad