Taayke, E.

Slappe kaft, 149 pp, geïllustreerd. Vereniging voor Terpenonderzoek 75. 1991.

Inhoud:

1. Voorwoord
2. G.J. De Langen, “Terpenonderzoek in Noord-Nederland”
3. J.W. Boersma, “Archeologisch onderzoek van terpen; verleden, heden toekomst”
4. J. Arjaans, “Terpafgravingen in Friesland.”
5. E. Kramer, “Omgaan met Friese terpvondsten vanaf de 19e eeuw.”
6. E. Knol, “Op weg naar systematisch terponderzoek 1897-1913.”
7. M.C. Galestin, “De opgravingen van Van Giffen in Hatsum bij Dronrijp (1920-'22).”
8. T.B. Volkers, “Romeinse import van 12 v.Chr. tot 70 n.Chr. in het Friese terpengebied.”
9. E. Taayke, “Inheems aardewerk in Westergo, 600 vC – 300 AD.”
10. E. Knol, “Het kustland in de donkere eeuwen.”
11. J.C. Bestman, J.M. Bos & H.A. Heidinga, “Een vroegmiddeleeuws centrum in Westergo. Het terpenonderzoek bij Wijnaldum (Gem. Harlingen.)


Beschrijving:
De bundel bestaat uit twee delen: een terugblik op vroeger onderzoek (wat waren destijds de vraagstellingen?) en een bloemlezing over wat destijds momenteel gaande was (de bewerking van museumcollecties en veldwerk).

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
ā‚¬Ā 14,00

Voorraad