(Artikelnr: )
Jaarverslagen Vereniging voor Terpenonderzoek 73-74 (1989-1990). Red. E. Taayke, G.J. de Langen, E. Kramer, E. Knol & W. Prummel.
Met bijdragen van E. Knol, W. Prummel, H.T. Uytterschaut, M.L.P. Hoogland, W.A. Casparie, G.J. de Langen, E. Kramer en J. Schelvis.

Slappe kaft, 134 pp, geïllustreerd.

Inhoud:
1. Voorwoord
2. Inleiding
3. De terp van Oosterbeintum
4. Opgravingsmethode en vondstverwerking
5. De crematiegraven
6. De lijkbegravingen
7. De diergraven
8. De grafvondsten
9. Het grafveld in tijd en ruimte
10. Bevolkingsomvang
11. De sociale structuur
12. Latere bewoningssporen
13. Dieren op en om de terp
14. Samenvatting
15. Overzicht grafveld
16. Catalogus van vondsten en graven (afbeeldingen)

Beschrijving:
Verslag van de opgraving van de terp van Oosterbeintum, waarbij een vroeg-middeleeuws grafveld en latere nederzettingssporen aan het licht kwamen. 
Het opgegraven grafveld was in gebruik van 400-750, en bestond uit onder andere 21 urnbijzettingen, een brandstapelkuil, 47 inhumaties, 1 paardengraf en 6 hondengraven.
Vanaf de Karolingische tijd werd de terp ter plaatse opgehoogd en voor nederzettingsdoeleinde gebruikt. Opgegraven zijn onder andere putten, greppels, en cultuurlagen, waarin ondermeer honderden botresten van huisdieren als runderen en schapen zijn gevonden.


 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 14,00

Voorraad