(Artikelnr: )

Vijftig jaren terpenonderzoek. Jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek 51.

E.H. Waterbolk & A.E. van Giffen.

Slappe kaft, 99 pp. Jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek 51. 1969.

Uitgegeven naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging voor Terpenonderzoek.

Inhoudsopgave:
1. Prof. Dr. E.H. Waterbolk, “Uit de prehistorie van onze vereniging”
2. Dr. W. Haarnagel, “Rückschau auf die Forschungsergebnisse”
3. Prof. Dr. S.J. De Laet, “Het belang van de opgravingen in de dorpsheuvel te Valkenburg aan de Rijn (Z.H.) voor de provinciaal-romeinse archeologie”
4. Prof. Dr. E.H. Waterbolk, “Brieven over de aanloop tot de oprichting er Vereniging voor Terpenonderzoek”
5. Verslagen over het verenigingsjaar 1966/67, uitgebracht op de ledenvergadering van 15 juni 1968

Omschrijving:
In deze bundel zijn onder andere een aantal redes opgenomen. De eerste en tweede zijn uitgesproken op een jubileumbijeenkomst in het Fries Museum. De derde is uitgesproken in het kader van de jubileumexcursie te Valkenburg (1969).

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 5,00
Aantal: Bestellen

Voorraad