Van jagers-verzamelaars naar vroege boeren langs een migrerende Maas. Onderzoek van veranderend landschap en prehistorische bewoning tussen Well en Aijen. Opgravingen in de werkvakken 2 en 4 van Hoogwatergeul Well-Aijen, gemeente Bergen (L.)

A. Müller, L. Tebbens en J. Flamman

Paperback, 632 pp. geïllustreerd. BAAC Rapport A-120274. BAAC 2019

Inventariserend veldonderzoek, bestaande uit bureau-, boor-, en proefsleuvenonderzoek. 
Er zijn vondsten uitpractisch alle archeologische perioden van de prehistorie tot de Neuwe Tijd. Waarom was deze locatie zo aantrekkelijk voor onze voorouders?
de diachrone ontwikkeling van het Maasdal kon met een hoge mate van detail worden gereconstrueerd. In deze paleogeografische reconstructies zijn vervolgens de vindplaatsen geplaatst die met C14 dateringen absoluut zijn gedateerd. 

Er zijn gebruiks / bewoningssporen gevonden uit
  • Preboreaal - Vroeg Mesolithicum (8800-8200 v. Chr.)
  • Boreaal - Vroeg Mesolithicum (8200-7700 v. Chr.)
  • Vroeg-Atlanticum - Midden Mesolithicum (7700-6450 v. Chr.)
  • Vroeg-Atlanticum - Laat Mesolithicum ((6450-5300 v. Chr.)
  • Midden-Atlanticum - Vroeg Neolithicum (5300-4200 v. Chr.)
  • Midden- Atlanticum - Midden Neolithicum A/B (4200-2800 v. Chr.)
  • Laat-Atlanticum - Laat Neolithicum A en B (2800-2000 v. Chr.)
  • Subboreaal en Subatlanticum - Bronstijd - Nieuwe Tijd (2000 v. Chr. - Heden)

Voor al deze perioden wordt het landschap op het onderzoeksterrein beschreven, de begroeiïng en eventuele akkers en sporen die door de mens zijn achtergelaten.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 75,00 € 39,95
Aantal: Bestellen

Voorraad