(Artikelnr: 1569-3678)
Archeologisch onerzoek naar het proces van verstedelijking en de vorming van een stedelijke elite in het Polstraatkwartier van Deventer, ca 800 - 1250. Rapportages Archeologie Deventer nummer 20. Geïllustreerd. Stijve kaft, 304 pp.
Uit het onderzoek is gebleken dat de nederzetting al in het midden van de 9de eeuw systematich was verkaveld en handel en ambacht belanrijker waren dan het boerenbedrijf. In de 10de en 11de eeuw waren de percelen dicht bebouwd met grote handelshuizen, waarvan sommige waren voorzien van een moderne heteluchtverwarming.
Handelsvoorraden, ambachtelijke resten en veel dagelijks gebruiksgoed als importkeramiek werden opgegrven. De aanvankelijk geheel in hout gebouwde wijk veranderde langzaam. De Deventer handelselite profileerde zich vanaf de 11de eeuw door -naar de standaard van destijds- imposante tufsteen woonhuizen, haast stadskastelen te bouwen.
Preisinformationen:
Preis pro :
€ 10,00

Verfügbarkeit