(Item no.: 97815693678 rad21)
Archeologisch, historisch en landschappelijk onderzoek van de Rielerenk (gem. Deventer)Rapportages Archeologie Deventer nummer 21.

B.Vermeulen en M. Bartels

Geïllustreerd. Stijve kaft, 163 pp.

Catalogus met metaalvondsten, waaronder munten (114 stuks)
De akkerlaag bleek veel munten en andere verloren spullen te bevatten die, samen met het straatvuil in Deventer waren opgeveegd en op de Rielerenk als mest gebruikt. Ook werden aan de rand van de es delen van middeleeuwse boerderijen omgeven door een stelsel van sloten opgegraven.
Onder de akkerlaag kwamen overblijfselen van de middeleeuwse landbouw tevoorschijn: een driedubbel omgracht verzamelpunt voor landbouwproducten en een hopplantage. De hop was een belangrijk nieuw ingredient voor het middeleeuwse bier. Ook resten uit de Prehistorie zijn gevonden.
Price details:
Price per stuk:
€ 7,50

Stock