(Artikelnr: 9789015693678)
Archeologisch proefonderzoek in het plangebied Steenbrugge (fase 1). Rapportages Archeologie Deventer nummer 22. 2007.

 Haveman, E., B. Vermeulen

Stijve kaft, 60 pp. Geïllustreerd.

In het gebied werden een akkerlaag en sporen uit de ijzertijd aangetroffen. Daarnaast werd in het gebiedeeen verkavelingspatroon van sloten uit de late middeleeuwen tot nieuwe tijd ontdekt. Rond het huidige erg Steenbrugge werden de randverschijnselen van voorlopers van deze boerderij aangetroffen.
Verrassend waren de resten uit de Tweede Wereldoorlog die werden gevonden. Delen van een Duitse luchtafweerstelling zijn in kaart gebracht. Aangetroffen zijn de vermoedelijke resten van de opstelling van een luchtdoelgeschut en een mogelijke commandobunker. Ook deze resten van onze recentere geschiedenis zijn in deze rapportage opgenomen.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 5,00
Aantal: Bestellen

Voorraad