De opgraving en lichting van de 15de -eeuwse IJsselkogge 
ADC Monografie 24 

Waldus, W.B. 

Harde kaft. 456 pp. Rijk geïllustreerd. ADC ArcheoProjecten 2018 

De IJsselkogge is vanaf de eerste duik op het wrak in april 2011 een zeer tot de verbeelding sprekende vondst geweest. Voor het project Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat heeft de kogge op bestuurlijk niveau tot grote inzet van mensen en middelen geleid. De zeer hoge wetenschappelijke waarde van de vindplaats vormde de verantwoording voor de grootschaligheid waarmee het project Opgraven en Bergen IJsselkogge vorm is gegeven. Hierbij speelde ook de publicitaire waarde van een niet eerder in Nederland voorgekomen scheepsarcheologische berging van deze omvang een belangrijke rol.

De lichting van de IJsselkogge op 10 februari 2016 was niet alleen het finest hour voor de uitvoerders, maar ook voor de vele betrokken bestuurders en adviseurs. De positieve publiciteit omtrent het project is voor zowel Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als de gemeente Kampen een stimulans geweest om de IJsselkogge als symbool voor het Hanzeverleden te koesteren.

Na afloop van de lichting van de IJsselkogge zijn alle vondstcategoriën uitgewerkt. Daarnaast heeft uitgebreid scheepsarcheologisch onderzoek plaatsgevonden, waarbij zeer gedetailleerdedocumentatie en databestanden zijn gemaakt.

Met het conserveringsbesluit dat in oktober 2017 is genomen, zal de IJsselkogge voor de toekomstige generaties behouden blijven.

Deze monografie biedt samen met alle bijlagen en kaartbijlagen een zo volledig mogelijke weergave van de vier fasen die in het project zijn te onderscheiden: het vooronderzoek, de besluitvormings- en ontwerpfase, de uitvoering van de opgraving en de onderzoeksfase.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 49,95

Voorraad