Wonen op niveau. Archeologisch, bouwhistorisch en historisch onderzoek van twee percelen aan de Langestraat.

Bitter, P.

Stijve kaft, 377 pp. 2 dln. Rijk geillustreerd. RAMA 5A en 5B. Gem Alkmaar. 

Met bijdragen van
J. Dijkstra, R. Roedema, R. van Wilgen.  
Met een catalogus in het Deventersysteem. 270 aardewerk, 120 glas

P. Bitter
Enkele archeologische vraagstukken

W.J. van den Berg en P. Bitter
Archiefonderzoek naar de eigenaren en bewoners van de huizen

J. Dijkstra
De opgravingsresultaten

P. Bitter
Bouwhistorisch onderzoek

J. Dijkstra, D. Duco en R. Roedema
Het vondstmateriaal: keramiek, glas en kleipijpen

J. Dijkstra, D. Duco en R. Roedema
De vondsten uit de beerputten

E. Esser, J. van Dijk en H. Luijten
Biologisch onderzoek van vier beerputten

P. Bitter
Samenvatting en conclusie
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 22,50
Aantal: Bestellen

Voorraad