Wonen, leven en begraven langs een weg 
Sporen van bewoning, begraving en landgebruik uit de bronstijd, Romeinse tijd. middeleeuwen en nieuwe tijd. BAAC rapport A-14.0123 

Mostert, M. 

Paperback. 288 pp. Geïllustreerd. BAAC 2018 

Rapport van een archeologische opgraving die aansloot bij een eerder onderzoek van een ernaast gelegen terrein.
De oudste vondsten dateren uit het Midden - Laat Neolithicum, het oudste spoor is een kringgreppel uit de Bronstijd waarbij de centrale begraving ontbrak. Binnen de kringgreppel bij de rand is een graf gevonden met crematieresten (1941-1741 BC). 

De eerste bewoningssporen dateren uit de Romeinse Tijd en bestaan uit elkaar opvolgende boerderijen / erven waarbij vijf fasen zijn herkend. de sporen bestaan uit huisplattegronden, bijgebouwen en waterputten. ook werd een cluster brandrestengraven aangetroffen. De bewoning liep door tot in de derde eeuwe.

Uit de Vroege Middeleeuwen dateert een omgreppeld gebied met een huisplattegrond, twee bijgebouwen en drie waterputten. Er werd aan landbouw gedaan, er werd vee gehouden en er waren tuinen en mogelijk boomgaarden. Na de Karolingische tijd is het plangebied niet langer bewoond geweest. Tussen de eelfde en de dertiende eeuw heeft hier een standerdmolen gestaan. 


 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 27,50 € 9,95
Aantal: Bestellen

Voorraad