Sporen onder Betonson  
Onderzoek naar bewoningssporen uit de bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd onder de voormalige betonfabriek te Son, gemeente Son en Breugel. BAAC rapport A - 16.0031 

Tump, M.

Paperback. 470 pp. Geïllustreerd. BAAC 2018 

Het gebied is al sinds sinds 2011 onderwerp van archeologisch onderzoek. De eerste gebruiksfase dateert uit het (Laat)Mesolithicum. 
Er is een kuil aangetroffen uit de Vroege Bronstijd met aardewerk en natuursteen en enkele losse vondsten van aardewerkscherven met onderandere Wikkeldraad- en touwversiering. De bewoning eindigde vermoedelijk rond 1700 BC. 

In de Midden IJzertijd werd het gebied opnieuw bewoond. Er zijn wel twaalf huisplattegronden gevondenb en daaromheen veel bijgebouwen. Men gaat uit van minimaal twee gelijktijdige erven en er moeten zeker enkele huizen gelijktijdig hebben bestaan. 

In de tweede eeuw na Chr. vestigden zich weer mensen in het plangebied. Er zijn minstens elf huizen geweest. Er is sprake van enkele huizen die door de tijd heen een aantal malen op korte afstand van de oude woningen herbouwd zijn. Erwerden onder andere een bronzen armband en een kopje van een beeldje van een moedergodin. 
Er hebben in het plangebied ook huizen met pannendaken bestaan getuige de vondsten van grofkeramiek, vensterglas en bouwmateriaal van natuursteen. In de derde eeuw na Chr. stopt de bewoning.
In de Karolingische Tijd vond in het plangebied weer bewoning plaats. 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 42,50 € 10,00
Aantal: Bestellen

Voorraad