Sporen onder Betonson  
Onderzoek naar bewoningssporen uit de bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd onder de voormalige betonfabriek te Son, gemeente Son en Breugel. BAAC rapport A - 16.0031 
Tump, M.
Paperback. 470 pp. Geïllustreerd. BAAC 2018 

Het gebied is al sinds sinds 2011 onderwerp van archeologisch onderzoek. De eerste gebruiksfase dateert uit het (Laat)Mesolithicum. 
Er is een kuil aangetroffen uit de Vroege Bronstijd met aardewerk en natuursteen en enkele losse vondsten van aardewerkscherven met onderandere Wikkeldraad- en touwversiering. De bewoning eindigde vermoedelijk rond 1700 BC.
Price details:
Price per unit:
€ 42,50 € 10,00
Quantity: Order

Stock