(Artikelnr: 1871-6008-w1)
R. Reijnen en J. Wildenberg
 
Stijve kaft, 28 pp. Rijk geïllustreerd. Archeologische Berichten Wijchen – Rapport 1. Nijmegen, 2006

Vondsten uit de IJzertijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, waaronder metaal en munten, totaal 5 pp.
Het rapport beschrijft de begeleiding van een aantal ingrepen in de bodem tussen Heumen en Horssen. Aandacht is er vooral voor de beschrijving van bodemprofielen en eventueel aanwezige sporen. Daarbij is vooral van belang een terrein ten westen van Hernen, waarbij twee evenwijdige greppels werden vastgesteld, die waarschijnlijk als bermsloten van een lokale Romeinse weg geinterpreteerd moeten worden.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 7,95

Voorraad