Van boerenerven tot handelsnederzetting 
Agrarische productie, ambacht en handel aan de rand van de nederzetting Tiel in de negende tot de dertiende eeuw. 
Leijnse, K. 
Paperback. 278 pp. Rijk geïllustreerd. Met uitvouwbare kaarten. BAAC rapport A-14.0158. BAAC 2017. 

Conform de verwachtingzijn bewoningssporen aangetroffen uit de Vroege - en Volle Middeleeuwen (850-1050). verder zijn er sporen aanwezig van de Late middeleeuwen en het begin van de Nieuwe Tijd en resten van bebouwing uit de Nieuwe Tijd. Er zijn zeven bewonings-/gebruiksfasen te onderscheiden. 
Er is een continue bewoning of gebruik geweest van het onderzoeksgebied. de resultaten van de opgraving sluiten aan bij de resultaten van aangrenzende eerder onderzochte locaties. 
De vier gevonden huizen uit de periode 890-950 betreffen licht geconstrueerde eenschepige gebouwen  van circa 6 tot 10 meter groot. Het gebied waarin de huizen liggen lijkt in de hele periode van 890-1050 ruim van opzet te blijven. Rondom de huizen was ruimte voor moestuinen, ambachtelijke activiteiten, afvalkuilen en het houden van wat vee. Deze zone maakt deel uit van de handelsnederzetting Tiel.

 
Price details:
Price per unit:
ā‚¬Ā 24,50

Stock