Van woontoren tot kruitmolen 
Een archeologische opgraving op het RWZI-terrein aan het Zandpad in Utrecht. 

Hoogendijk, T. 

Paperback. 248 pp. Geïllustreerd. BAAC rap. A-15.0242. BAAC 2018. 

De oudste sporen zijn te relateren aan herinrichten van het veengebied ten noorden van de Vecht. Het beheer ging naar leenmannen die in de loop van de twaalfde en dertiende eeuw door inkomsten uit de landerijen steeds meer macht verwierven. Er is een deel van een gracht gevonden die vermoedelijk om een woontoren heeft gelegen.
 
Het vondstmateriaal uit de gracht wijst op een jongste gebruiksfase russen het einde van de veertiende  eeuw en het derde kwart van de vijftiende eeuw. De vondsten wijzen op een bovengemiddelde welvaart. Er werd naar verhouding veel steengoed gevonden. ook werden drinkschaaltjes, geglazuurde daktegels, schrijfleien en een tinnen lepel gevonden.

In 1622 wordt op het onderzoeksterrein een kruitfabriek opgericht, die heeft bestaan tot 1843. Hierna kreeg het terrein een agrarische bestemming. Eind negentiende eeuw werd een boerderij gebouwd op het voormalige fabrieksterrein.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 27,50
Aantal: Bestellen

Voorraad