(Artikelnr: 85330554)

De opgraving 'de Smeden'. ARZ 50

Clevis, H., M. Klomp, M. Groenhuijzen

Stijve kaft. 39 pp. Rijk geïllustreerd.


 
Er zijn Prehistorische sporen aangetroffen in de vorm van een perceelsscheiding. Vervolgens treffen we sporen aan uit de Volle Middeleeuwen. Vroege kuilen uit de periode 1250-1350 wijzen al op activiteiten van smeden. De latere bebouwing heeft echter veel verstoord en van de beerputten resten alleen enkele met vrij recent vondstmateriaal. Maar deze recente periode biedt onverwacht interessante vondsten.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 9,95

Voorraad