Verlost van Spaanse banden 
De Tachtigjarige Oorlog in Delfshaven en omgeving 

Hoogerwerf-Holleman, R. 

Harde kaft. 128 pp. GeIllustreerd in z/w. De Ramshoorn 2009 

Bij de afbeeldingen wordt steeds een uitgebreide informatieve tekst gegeven.
Er zal er een samenkomst worden gehouden in de zakkendragerij van Delfshaven, waarin dominee Gabriël zal voorgaan. Claes Wandersz kijkt er naar uit.
Maar plotseling eisen de Spanjaarden er inkwartiering. Claes en zijn vriend Wouter gaan de mensen en de dominee waarschuwen dat de kerkdienst nu in de boerderij van oom Wijnand zal plaatsvinden.

Tijdens hun tocht naar de boerderij worden de vrienden gevolgd door rode Jil een verrader. Hij waarschuwt de prior van het klooster wat de ketters van plan zijn. Na de dienst wordt er hard op de baanderdeuren gebonsd ...
Dit verhaal met veel historische gebeurtenissen speelt zich af tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) met Spanje. Filips II stuurt Alva om eenieder die de nieuwe leer van Luther en Calvijn aanhangt weer tot de roomse godsdienst terug te brengen. De brandstapels roken, maar de geloofsstrijd gaat door. Den Briel wordt door de geuzen ingenomen. Steeds meer steden kiezen voor de Prins van Oranje en God breidt Zijn Kerk uit, zodat de vrijheid gloort.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 14,95
Aantal: Bestellen

Voorraad