Kenau en Magdalena 
Vrouwen in de Tachtigjarige Oorlog 

Kloek, E.

Stijve kaft met flappen. 344 pp. geïllustreerd. Van Tilt 2014 

De twee bekendste heldinnen uit de Tachtigjarige Oorlog zijn Kenau Simonsdr. Hasselaer (1526-1588) en Magdalena Moons (1541-1613). Eeuwenlang zijn zij bejubeld als vaderlandse heldinnen: Kenau omdat ze de moed had mee te vechten op de muren van het belegerde Haarlem, Magdalena Moons omdat ze durfde te onderhandelen met de Spaanse opperbevelhebber van het beleg van Leiden.
Hun heldinnenstatus duurde ongeveer drie eeuwen. In de negentiende eeuw werd het verhaal over hun heroïsche rol in de geschiedenis van de Nederlandse vrijheidsstrijd niet langer geloofd en vielen beide vrouwen van hun voetstuk, maar tegenwoordig staan zij weer volop in de belangstelling.

Historica Els Kloek is al jaren gefascineerd door deze twee heldinnen van eigen bodem. In Kenau & Magdalena zet ze de historische feiten op een rij en volgt ze het proces van verering en verguizing. Ook zoekt ze het antwoord op de vraag wat oorlogsgeweld in de zestiende eeuw betekende voor vrouwen.

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 9,99

Voorraad