In het hart van de stad  
Laat-Middeleeuwse bebouwing, vermogende lieden en oorlogsgeweld op het Hofplein in Grave  

Oosterbaan, J., A. Griffioen 

Harde kaft. 514 pp. Rijk geïllustreerd. DNA Rapport 1. Griffioen reeks 1. 2018 

Opgravingsverslag van een in 2010 / 2011 opgegraven terrein. Er zijn archeologische vondsten aan het licht gekomen vanaf de twaalfde tot en met de twintigste eeuw. Er is de meeste aandacht gegeven aan de resten die van voor 1415 dateren. 
Vanaf de twaalfde eeuw is een nederzetting ontstaan rondom het kasteel van Grave, die zich ontwikkeld heeft tot het huidige Grave.

De meest opvallende onderzoeksresultaten bestaan uit de resten van 7 Laat-Middeleeuwse hoofdgebouwen met enkele bijbehorende structuren op de erven zoals waterputten en kuilen. Daarmee is inzicht verkregen in de oudste fase van de nederzetting. Daarnaast kunnen deze resultaten ook model staan voor de ontwikkeling van de Laat-Middeleeuwse nederzettingen op de Brabantse zandgronden en het rivierengebied. 

Er zijn ook opvallende onderzoeksresultaten uit de Nieuwe Tijd. Deze bestaan uit beerputten met een bijzonder rijke inventaris waaruit veel informatie verschaft kon worden over de gebruikers.
Met uitgebreide contextcatalogus.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 57,50 € 10,00
Aantal: Bestellen

Voorraad