(Artikelnr: ISSN 1873829X-71)

Crematie- en inhumatiegraven uit de 3e eeuw aan de Koekoekstraat. Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 71

Carmen Harmsen en harry van Enckevort

Paperback, 170 pp, 2018.

Tijdens de opgraving aan de Koekoekstraat in 2009–2010 kon behalve een groot aantal sporen van nederzettingen uit de prehistorie en de 1ᵉ eeuw na Chr. ook een deel van het grafveld van de Romeinse stad Ulpia Noviomagus onderzocht worden. Daarbij zijn niet alleen de gebruikelijke crematiegraven met verbrande menselijke resten, met al dan niet verbrande bijgiften, aangetroffen. Verrassend genoeg konden ook tientallen inhumatiegraven onderzocht worden. Daardoor is duidelijk geworden dat omstreeks of kort na het jaar 200 de wijze van begraven sterk begon te veranderen. Mogelijk gebeurde dit onder invloed van nieuwe religies en gebruiken die vanuit het Midden-Oosten overgebracht werden naar het Nederrijngebied.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 27,50

Voorraad